Objekty inspirované mechem na bázi buněk. Simplicitní tvar založený na spojení mechových buněk. Tento tvar je spíše objektem, ale může být i designovým doplňkem interiéru. Mech uvnitř naddimenzovaných spojených buňek vytváří idylickou krajinu, kde má dostatečné životní podmínky.