Tomáš a Jan Antonín Baťa ztratili své boty

Venkovní instalace byla vytvořena za spolupráce firmy Baťa pro Zlin Design Week 2019.
Inspirovali jsme se fotografií, na které je Tomáš Baťa Jr. zachycen s ukázkou bot z celého
světa. Dotvořili jsme pomník Tomáše a J. A. Bati, který se nachází naproti proslulému baťovu
mrakodrapu 21.

Projekt vznikl ve spolupráci s Kateřinou Bušová.